De øverste etasjer

Del 2

Hornfels

Velkommen til annen del av "De øverste etasjer". Del 2 heter "Hornfels" og består av en film og en bok. Boken er laget i tre versjoner; en fysisk bok, en digitalisert bok og en animert bok. På denne siden publiserer jeg den digitaliserte versjonen i epub-format og en animert versjon, i tillegg til bloggen jeg har arbeidet med under hele prosjektet. Filmen og den fysiske boka vises på Riksarkivet 28. oktober til 27. november 2015.

Jeg begynte å arbeide med «De øverste etasjer» i 2012 - da jeg søkte Kulturrådets prosjekt «Hva er det med arkiv?». Arbeidet resulterte i filmen "De øverste etasjer" som ble vist på Galleri RAM i januar 2014. Denne filmen kan du se her.

Flere års arbeid nedfelt i flere notatbøker. Boken "Hornfels" er basert på disse notatbøkene - som antar form av arkivstykker; rå og uredigert.

Dels består den digitaliserte og den animerte versjonen av utelatte elementer: elementer som ikke ble tatt opp i prosjektet «De øverste etasjer». Dels finner man igjen elementer fra ulike filmer jeg har produsert, og dels finnes det elementer fra framtidige filmer og prosjekter. Den fysiske boka er animert og digitalisert - det vil si at den har gjennomgått en omkodingsprosess fra den fysiske, materielt forankrede versjonen til en tallbasert, abstrakt versjon.